Socijaldemokrati su još 25. ožujka tražili smanjenje PDV-a na opremu i solarne panele

Vlada je još 25. ožujka olako odbila amandmane Socijaldemokrata kojima smo tražili smanjenje PDV-a na sve komponente od projektiranja do ugradnje solarnih panela sa sadašnjih 25% na minimalnu poreznu stopu. Time je Vlada onemogućila građanima da uštede minimalno 20% troškova prilikom postavljanja solarnih panela na svoje krovove, a tako i prelazak na dostupne i obnovljive izvore energije. Pola godine kasnije, u jeku galopirajuće energetske krize, Vlada se ipak predomislila te su najavili financijski povoljniju ugradnju solara po uzoru na prijedlog Socijaldemokrata.
­

Više pogledajte

https://www.facebook.com/Socijaldemokrati/videos/1003961116964644?_rdc=1&_rdr