Socijaldemokrati nisu dali glas ni za jednu inicijativu

Socijaldemokrati nisu dali glas za ni jednu inicijativu

Socijaldemokrati nisu dali glas za ni jednu inicijativu, Socijaldemokrati su dali potpis suglasnosti da rasprava o ustavnim promjenama dođe na dnevni red u Hrvatski sabor! O svemu ćemo raspravljati, pokušati ćemo utjecati na te izmjene u skladu s interesima onih građana koji dijele naša socijaldemokratska uvjerenja.