Okrugli stol – “Sport kao djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku”

Klub zastupnika Socijaldemokrati u Hrvatskom saboru organizirao je okrugli stol “Sport kao djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku” na kojem su sudjelovali Ivana Posavec Krivec, predsjednica Kluba zastupnika Socijaldemokrati, Vlado Šola, osvajač olimpijskog i svjetskog zlata, rukometni trener, poduzetnik i predsjednik aktiva za sport Socijaldemokrata, dr.sc. Mladen Vedriš, izvanredni profesor, istaknuti ekonomski stručnjak i sportski djelatnik, Sanda Čorak, potpredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, Samir Barać, istaknuti profesionalni hrvatski vaterpolist, osvajač svjetskog zlata, olimpijac i poduzetnik, Tomislav Grahovac, predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza,          Vladimir Iveta, tajnik Hrvatskog nogometnog saveza, Vedran Šupuković, direktor Rukometnog kluba Zagreb i Valentina Bifflin, direktorica Hrvatskog odbojkaškog saveza.

Predsjednica Kluba Ivana Posavec Krivec uvodno je istaknula kako je važno raspravljati o položaju sporta i kao djelatnosti od posebnog interesa za Hrvatsku: “Što sport znači za našu naciju teme su o kojima se može pričati danima, no u Saboru kao zakonodavnom tijelu Republike Hrvatske otvorili smo raspravu u kojem smjeru se smjeru sport treba razvijati s vrsnim stručnjacima i predstavnicima institucija iz tog područja. Potreba osiguranja sredstava za financiranje sporta, pitanje je koje određuje i uvjetuje njegov opstanak – kako od odgoja mladih generacija, tako do postizanja vrhunskih rezultata – onih klupskih, a isto tako i  nacionalnih selekcija.”

Vlado Šola rekao je kako postoji strategija razvoja sporta, no ne i načini kako iste provesti, a upravo to je ideja ovog okruglog stola – ponuditi načine. “Hrvatska najmanje u Europi izdvaja za sport. Treba više ulagati u sport jer je sport izuzetno važan za razvoj Hrvatske. Važno je osnažiti hrvatski sport na način da se osnaže hrvatski klubovi, u zadnje vrijeme imamo trend pada rezultata hrvatskog sporta, odnosno pad rezultata kolektivnih sportova. Također imamo nedostatak infrastrukture, osobito za one najtrofejnije sportove, one koje trenira najviše naše djece” upozorava osvajač olimpijskog i svjetskog zlata, rukometni trener, poduzetnik i predsjednik aktiva za sport Socijaldemokrata Vlado Šola.

“Ova rasprava danas je javni interes” rekao je istaknuti ekonomski stručnjak i sportski djelatnik dr.sc. Mladen Vedriš: “Ukoliko znamo da je više od 200 tisuća djece uključeno u organizirane vidove bavljenja sportom, onda je na struci i javnim politikama da učine sve da to potpomognu. Vertikala u sportu predstavlja od djece koja se žele baviti sportom sve do vrhunskih rezultata i ono ga što se percipira ponosom Hrvatske, no taj ponos i to brendiranje ima šire društvene, javne, političke i ekonomske implikacije. Ključ je ponuditi financijsko rješenje koje neće nikoga dodatno financijski opteretiti, a istovremeno će pomoći sportskim klubovima.”

“Financiranje i infrastruktura glavne su prepreke hrvatskog sporta” rekla je  Sanda Čorak, potpredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora: “Jedinice lokalne i područne samouprave ne izdvajaju dovoljno da bi podupirale rad svojih klubova, što je jedan od ključnih problema. Radeći u Povjerenstvu za donošenje zakona o sportu analizirali smo različite probleme. Treba pronaći kroz sustav način da se pomogne našim klubovima, HOO gleda kroz fondove EU kako pomoći u izgradnji infrastrukture.”

Samir Barać, istaknuti profesionalni hrvatski vaterpolist, osvajač svjetskog zlata, olimpijac i poduzetnik govorio je izazovima opstanka kolektivnog sporta u Hrvatskoj: “Moramo napraviti da Zakon o sportu bude provediv, na način da funkcionira i Zakon o radu, osobito u segmentu poreznih olakšica. Također trebamo iznjedriti nositelje kvalitete: razgovarajući o trenerima kao ljudima koji vode sport, problem s njima je nedostatak novaca koji bi omogući da treneri kod nas budu profesionalci. Informacije i pravu sliku sporta dobivamo iz klubova. Nažalost praksa je da se ukidaju nositelji sportova po lokalnim zajednicama zbog nedovoljno financijskih izdvajanja. Dobar primjer poreznih olakšica ima susjedna Slovenija.”

Nakon pojedinačnih rasprava uslijedila je dvosatna rasprava na kojoj je suglasno zaključeno kako je dodatne izvore financiranja moguće poticajnim mjerama fiskalne politike bazirano na svijesti o važnosti očuvanja sporta: odgojno i razvojno, ali isto tako i promotivno prepoznavanje važnosti  sporta u domaćim i međunarodnim razmjerima. Ukupna sportska aktivnost značajna je poslovna djelatnost: izgradnja i održavanje sportske infrastrukture, trajna nabava i obnavljanje opreme, prateća logistika i sve ostalo što čini klaster sporta.

Shodno iskazanom, bitno je opredjeljenje Vlade RH i Sabora RH da se zakonski (početno uredbom) omogući da se ulaganja u organizirani sportski angažman (klubovi, udruge, lokalne zajednice…) tretira u određenim okvirima i adekvatnim financijskim vrijednostima kao troškovna stavka, odnosno odbitna kategorija pri utvrđivanju osnovice za obračun dobiti poreznih obveznika – pojedinih  tvrtki. Ukupan sinergijski potencijal takve odluke i takvog rješenja za financijsku potporu u djelovanju klubova, što znači sponzoriranjem omogućavanje opstanka i razvoja izuzetno je bitno, a da se istovremeno ovako iskazani financijski potencijal kroz praktične i operativne aktivnosti sportskih organizacija u gotovo čitavom iznosu vraća, na direktan ili indirektan način, u državni proračun.

Bitno je naznačenu inicijativu i referentno obrazložiti koristeći iskustva onih koji to uspješno primjenjuju, poglavito u EU okvirima. Zatim, nakon stručnog dijaloga i jasno formuliranih stajališta potrebno je uputiti tako pripremljeni prijedlog u redovnu proceduru prema Vladi RH, odnosno Saboru RH.