Naši ljudi

Bez dosljednosti nema ni političke vjerodostojnosti niti nas se ima po čemu prepoznati. Naše vrijednosti moramo svjedočiti dnevno i one moraju biti utkane u sve naše politike.

Predsjednik udruge

Davorko Vidović

Rođen 26.6.1956. u Sisku. Završio Filozofski fakultet u Zagrebu, smjer sociologija i filozofija. Radio kao profesor u Gimnaziji Sisak. Četiri puta biran u Hrvatski sabor, bio ministar rada i socijalne skrbi u Vladi Ivice Račana, gradonačelnik grada Siska, potpredsjednik Povjerenstva za ravnopravnost spolova Vlade RH, Predsjednik Savjeta Hrvatskog centra za razminiranje, član Savjeta za Hrvate izvan domovine Vlade Republike Hrvatske. Uz druge dužnosti bio i član Skupštine Hrvatske lutrije, član NO JANAFA-a,  član NO FINE. Radio kao Savjetnik za radnu politiku i zapošljavanje  Hrvatske gospodarske komore.

Dragovoljac je Domovinskog rata, obnašajući dužnost pomoćnika zapovjednika 120.brigade HV i obrane grada Siska.

Trenutno je potpredsjednik Hrvatskog sabora.

Potpredsjednici

Sanja Udović

Rođena je u Rijeci 1976. godine i od rođenja živi na području današnje Općine Viškovo. Nakon Prve riječke hrvatske gimnazije završila je Ekonomski fakultet u Rijeci – smjer međunarodna razmjena. Nakon studija, radila je kao veleprodajni referent jedne velike tvrtke da bi nakon 3 godine osnovala vlastiti obrt i četiri godine provela u poduzetništvu. Dodatno se obrazovala iz Sustava upravljanja i osiguravanja kvalitete te stekla najviši stupanj stručnosti i postala certificirani LEAD auditor ISO 9001. Aktivno se služi engleskim i pasivno njemačkim jezikom.

U političkom i društvenom životu aktivna je više od 20 godina. Dužnost načelnice Općine Viškovo, općine s najvećim brojem stanovnika u Hrvatskoj i s više od 1100 aktivnih gospodarskih subjekata, obnaša od 10. lipnja 2013. godine i na toj je dužnost već treći mandat. Prije dužnosti načelnice, četiri godine bila je zamjenica načelnika, a prije toga 8 godina članica općinskog Poglavarstva za financije. Pokrenula je osnivanje Turističke zajednice Općine Viškovo te bila njezina prva predsjednica, a tu funkciju obnaša i danas. U Hrvatski sabor je kao zastupnica izabrana 2020. godine. Potpredsjednica je saborskog Odbora za vanjsku politiku te članica Odbora za zaštitu okoliša i prirode, Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu te Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije.

Domagoj Hajduković

Domagoj je rođen 1981. u Osijeku. Profesor je i saborski zastupnik od 2011.g. koji trenutno obnaša dužnost predsjednika Odbora za europske poslove Hrvatskog sabora.

Osnovnu i srednju školu je završio u Osijeku, te je 2005. diplomirao povijest i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. 2009. je diplomirao europske studije na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i trenutno je doktorand povijesti na istom sveučilištu. Usavršavao se na brojim visokim učilištima u Hrvatskoj, Izraelu, Bugarskoj, Francuskoj. 

Politički i društveno aktivan od 2000. U nekoliko navrata izabran u Gradsko vijeće grada Osijeka, i u Županijsku skupštinu Osječko-baranjske županije.

Renata Sabljar Dračevac

Rođena je 1968. godine u Rijeci. Psihijatrica, subspecijalist psihoterapije, zaposlena je u Psihijatrijskoj bolnici Ugljan, voditeljica dnevne bolnice. Saborska je zastupnica u X. sazivu i predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku.

Osnovnu i srednju školu je završila je u Rijeci te je 1993. godine diplomirala na Medicinskom fakultetu  u Rijeci i stekla zvanje dr. med. Specijalistički ispit iz psihijatrije položila je 1999. godine.   Završila je postdiplomski znanstveni studiji iz biomedicine i stručni iz socijalne psihijatrije i bolesti ovisnosti. Od 2009. vijećnica je u Županijskoj skupštini Zadarske županije, u dva navrata birana je za potpredsjednicu Županijske skupštine  u vremenu od 2015. do 2020.g. 

Davor Bernardić

Ivana Posavec Krivec

Ivana Posavec Krivec rođena je 1975. u Zagrebu. Filozofski i Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu završila je 2001. godine i stekla zvanje magistre povijesti i magistre edukacije geografije.

Od 2002. godine je profesionalna diplomatkinja u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. U svom političkom angažmanu najviše se fokusirala na područjima vanjskih poslova, ravnopravnosti spolova, kulture i prosvjete i sustava socijalne skrbi.

Na prvim neposrednim izborima 2009. godine izabrana je za općinsku načelnicu Općine Križ.

Bila je zastupnica je u Odboru regija EU 2012/2013.

Aktivna je članica niza organizacija civilnog društva iz područja ruralnog razvoja, brige za djecu i mlade, kulturnog amaterizma i ljudskih prava. Inicijatorica i voditeljica projekata za poboljšanje kvalitete života u lokalnoj zajednici.

Autorica je niza publikacija iz područja povijesti i kulture.

U Hrvatski sabor je birana tri puta, a trenutno je na dužnosti Predsjednice kluba zastupnika Socijaldemokrati, te je članica Odbora za vanjsku politiku, Odbora za međuparlamentarnu suradnju, te  Voditeljica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini SEECP-a.

Izvršni odbor

Željko Pavić

Vesna Nađ

Diplomirana pravnica i sveučilišna specijalistica javne uprave rođena je 1955. u Sisku gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Od 1982. živi u Gradu Zagrebu. Na Pravnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1998. godine, a na Centru za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu 2009. stekla je stručni naziv, sveučilišna specijalistica javne uprave.

Radni vijek provela je u Javnoj upravi, većinom kao rukovodeći službenik i to u Općini Sisak, Općini Maksimir, Gradskoj upravi Grada Zagreba, Ministarstvu hrvatskih branitelja i Ministarstvu uprave. Okušala se i u poduzetništvu te je bila suvlasnica i direktorica informatičke firme Vista d.o.o. Bila je trener u Državnoj školi za javnu upravu za Zakon o općem upravnom postupku.

Zamjenica je ministra branitelja Freda Matića od 2012. – 2016. godine.

Bila je zastupnica u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba.

Zastupnica je u Hrvatskom saboru od 22.7.2020. i potpredsjednica Odbora  za ustav, poslovnik i politički sustav te je članica Odbora za pravosuđe.

Potpredsjednica je Kluba zastupnika Socijaldemokrati u Hrvatskom saboru.

Erik Fabijanić

Romana Nikolić

Romana Nikolić, rođena je 19. rujna 1982 u Kutini. Nakon završene Opće gimnazije u Garešnici, upisuje na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku Pravni fakultet i stječe zvanje magistrice prava (mag.iur.) Nakon završetka fakulteta zapošljava se kao pravni referent u komunalnom poduzeću Unikom d.o.o. u Osijeku.

Kao neformalni javno politički akter uključuje se 1999.g. i kroz različite organizacije civilnog društva bavila se zaštitom ljudskih prava, socijalnim uključivanjem i suzbijanjem diskriminacije. 

2020.g. izabrana je za zastupnicu u Hrvatskom saboru iz IV. izborne jedinice.

Članica je Odbora za zakonodavstvo, Odbora za obitelj, mlade i sport i članica Mandatno imunitetnog povjerenstva. Nakon godinu dana obnašanja dužnosti, otvara Ured za komunikaciju s građanima u Osijeku i time postaje prva dužnosnica koja je u svojstvu saborske zastupnice otvorila vrata svojim žiteljima u Slavoniji i stavila im se na raspolaganje.

Katica Glamuzina

Kaća, rođena 1981. godine, je Dalmatinka, odrasla u Vrgorcu i Splitu. Tijekom studentskih godina bavila se aktivizmom kroz međunarodne studentske udruge, a kasnije je želju za utjecanjem na pozitivne promjene u društvu počela ostvarivati kroz politički angažman.

Voli putovati, i u profesionalnom smislu je najviše radila u turističkom sektoru.

Kao zastupnica, najviše vremena posvećuje temama ravnopravnosti spolova, ljudskim pravima i kvalitetnijem obrazovnom sustavu. Predsjednica je saborskog Odbora za predstavke i pritužbe, a sudjeluje i u radu Odbora za ravnopravnost spolova, Odbora za zaštitu okoliša i prirode, Odbora za Turizam, Odbora za međuparlamentarnu suradnju, te je članica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Mediterana.

Tajnik udruge

Nikša Vukas

Nikša Vukas, rođen 26.03. 1975. u Dubrovniku gdje završava osnovnu i Srednju medicinsku školu. Nakon odrađenog radnog staža u OB Dubrovnik, 1994. upisuje Agronomski Fakultet u Zagrebu. Studij završava 2001. godine i zapošljava se u poduzeću Ruris Jaska kao upravitelj poljoprivrednog imanja na lokaciji Bratina. Kroz vrlo uspješnu suradnju s vlasnikom imanja, talijanskim državljaninom iz regije Toscana koji posjeduje respektabilno iskustvo u ekološkoj i konvencionalnoj poljoprivredi, imanje stavlja u funkciju, pokreće nekoliko manjih projekata ekološkog uzgoja, educira se i certificira za ovlaštenog kontrolora ekološke poljoprivrede.

2007. godine imanje kupuje tvrtka Kraš d.d. iz Zagreba koja nastavlja s uhodanom ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom i stvara ambiciozne planove oko izgradnje multifunkcionalnog kompleksa Eko park Kraš, kojim Nikša rukovodi od početka nastajanja do puštanja projekta u funkciju. Paralelno rukovodeći poljoprivrednom proizvodnom i izgradnjom  farme za uzgoj krava u sustavu krava – tele, spojem poljoprivredne proizvodnje i turističke ponude nastalo je multifunkcionalno imanje za odmor i razonodu utemeljeno po principu „od polja do stola“ i jedno od najvažnijih destinacija u Hrvatskoj za jednodnevnu izvannastavnu aktivnost „Škola u prirodi“.

U SDP Nikša se upisuje 2006 godine i sudjeluje u radu GO Zagreb. Nakon unutarstranačkih izbora 2016. godine, zahvaljujući svom dugogodišnjem menadžerskom iskustvu i dobrim rezultatima, imenovan je za poslovnog direktora stranke. Pokrenuo je proces restrukturiranja poslovanja stranke koje je rezultiralo značajnim uštedama i stabilizacijom poslovanja.  Budući da se poslovi odgovornosti poslovnog direktora i glavnog tajnika stranke u velikoj mjeri naslanjaju jedni na druge, u ožujku 2018. preuzima dodatno i funkciju glavnog tajnika stranke i kroz sinergijske efekte obje dužnosti nastavlja s radom u SDP-u.

2020. godine odlazi s navedenih pozicija u SDP -u i nastavlja s radom u Saboru kao Saborski zastupnik i predsjednik Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Nikša je oženjen, otac dvoje djece. U slobodno vrijeme voli kuhati, prati sport, ljetima provodi vrijeme u ribolovu i rekreativno se bavi tenisom.

Nadzorni odbor

Aleksandra Biškupec Šević

Predsjednica nadzornog odbora

Aleksandra je rođena 1967. u Zagrebu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1990. do 1999. radila u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. U razdoblju od 1999. do 2004.  kao načelnica Sektora za mirovinsko osiguranje u Ministarstvu rada i socijalne skrbi bila je članica Povjerenstva za mirovinsku reformu, kasnije savjetnica u Kabinetu ministra i  predsjednica Povjerenstva za civilnu službu. Od 2004. do danas zaposlena u Hrvatskome saboru, trenutno na mjestu predstojnice Ureda potpredsjednika Hrvatskoga sabora.

Sebastijan Svat

Sebastijan je rođen 1982. u Virovitici. Osnovnu i srednju školu završio je u Grubišnom Polju, te je 2007. diplomirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i stekao zvanje diplomirani politolog. 2009. upisao postdiplomski specijalistički studij ”lokalna demokracija i razvoj” na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Završio 2 Programa FBA (Fundamental Business Administration) na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i to ”Poduzetništvo u ekonomiji znanja 4” – KONTINENTALNI TURIZAM i ”Poduzetništvo u ekonomiji znanja 5” – POLJOPRIVREDA.

Profesionalno obavlja službu u regionalnoj samoupravi, a radnog iskustva ima i u lokalnoj samoupravi te u realnom sektoru.

Politički i društveno aktivan od svoje 18-te godine. U nekoliko navrata izabran u Gradsko vijeće grada Grubišnog Polja i u Županijsku skupštinu Bjelovarsko-bilogorske županije kao i za člana i predsjednika Mjesnog odbora Grbavac.

Aktivan je član niza organizacija civilnog društva iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja i volonterizma.

Najvažnija područja interesa su mu poljoprivreda i ruralni razvoj.

Nikola Podoljnjak

Nikola je rođen 1987. u Zagrebu. Osnovnu školu završio je u Brezničkom Humu, a srednju školu u Varaždinu, te je 2009. diplomirao na Društvenom veleučilištu u Zagrebu, a 2016. na Pravnom fakultetu u Osijeku i stekao zvanje stručni specijalist javne uprave.

2009. zapošljava se u Ministarstvu uprave, pod čijim je pokroviteljstvom 2011. kao suautor izdao Zbirku propisa o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Od 2011. do 2013. radio je Uredu državne uprave u Varaždinskoj županiji, nakon čega se vratio u Ministarstvu uprave. Od 2021. godine, radi u Hrvatskom saboru, trenutno na radnom mjestu tajnika Kluba zastupnika Socijaldemokrati.

Politički je aktivan od svoje 21. godine, te je u tri mandata biran u Općinsko vijeće Općine Breznica.

Područja interesa su mu lokalna i područna (regionalna) samouprava te civilno društvo.


Franko Vidović

Franko Vidović je rođen 13.studenog 1967 u Šibeniku. Po zanimanju je inženjer cestovnog prometa. Hrvatski branitelj dragovoljac Domovinskog rata 1991.-1995.

Osnovnu školu pohađao je u Šibeniku gdje je završio i srednjoškolsko obrazovanje. Školovanje nastavlja na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu.

Prethodno radno iskustvo od 1995- 2009. stjecao je u dvije privatne tvrtke do 2001. , a nakon toga do 2009. u poduzeću u vlasništvu lokalne samouprave Grada Šibenika.

2009. na redovnim lokalnim izborima predvodi SDP i postaje zamjenik gradonačelnika Grada Šibenika. Od 2009.-2013. u Šibeniku pokreće i dovršava više projekata od kojih posebno ističe uređenje plaže Banj, uređenje ljetne pozornice na tvrđavi Sveti Mihovil, postavljanje spomenika Draženu Petroviću. U prosincu 2011. izabran u Hrvatski Sabor, a i danas obnaša dužnost zastupnika. Tijekom vremena provedenog na dužnosti u Saboru obnašao je više odgovornih dužnosti: potpredsjednik Odbora za veterane Hrvatskog Sabora, potpredsjednik stalnog izaslanstva Hrvatskog Sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, od 2020. obnaša dužnost predsjednika Odbora za obranu Hrvatskog Sabora.