Naša misija

„Socijaldemokrati“ su progresivna platforma, koja uključuje i okuplja društveno angažirane pojedince i udruge, forum za kreiranje i razmjenu ideja, mišljenja i stavova, pokretač političkih promjena, organizator političkih i društvenih akcija, promicatelj vrijednosti socijalne demokracije u hrvatskom društvu s ciljem podizanje kvalitete života i osobnog standarda svih građana, zaštite prirode i kulturne baštine, izgradnje naprednog društva i jačanje društvenog povjerenja, te države kao efikasne, održive, pouzdane i pravedne organizacije institucija.

Naše vrijednosti

Četiri su temeljna načela našeg djelovanja: sloboda, pravednost, solidarnost i inovativnost.

Sloboda je temeljna karakteristika novovjekog čovjeka. Slobodan čovjek odlučuje o sebi i s drugima su-odlučuje o uvjetima suživota. U kolektivnom djelovanju slobodi je primjerena demokracija, vladavina naroda, aktivnost na osnovi razgovaranja i dogovaranja. Sastavni dio demokracije je  inkluzivnost, jednakopravna uključenost svih u procese donošenja odluka. Stoga demokracija mora biti blizu narodu i prostirati se od mjesne zajednice do Sabora, od načina odlučivanja u strankama do onoga u tijelima EU. Sloboda je i zalaganje za bolju budućnost, za rješavanje gorućih problema današnjice – za mir, za zdrav okoliš, za smanjenje sve brže rastućih ogromnih socijalnih nejednakosti.

Pravednost je su-tvoriteljica slobode. Pravednost tvori jednakopravnost a jamči ju primjeren zakonski okvir kao i djelotvorno sudstvo ujednačene kvalitete i prakse. U tom području imamo mnogo posla. Među brojnim aspektima pravednosti, u zemlji u kojoj svaki četvrt čovjek živi u siromaštvu ili na njegovom rubu, posebnu pozornost poklanjat ćemo socijalnoj pravednosti. Siromašni i nezaposleni su, svojom svakodnevnom borbom za opstanak, isključeni iz društvenih i političkih tokova. Takvu obespravljenost i nepravdu treba prevladavati svim sredstvima.

Solidarnost je temelj pravednog međuljudskog odnošenja i bazična vrijednost socijaldemokracije. Pomagati ljude u nevolji bilo koje vrste, briga za druge, počiva na su-osjećanju, na empatiji sa svim oblicima života. Solidarnost je i bezrezervno zalaganje, pa i borba za mir, protiv rata kao najstrašnijeg oblika ukidanja solidarnosti i onemogućavanja empatije. Solidarnost obuhvaća hitnu obnovu kuća na potresima pogođenim područjima, povratak ljudi na svoja imanja i koliko-toliko uobičajenom životu i načinu proizvodnje.

Nastojat ćemo biti inovativni u svim područjima našeg djelovanja, pokušat ćemo buditi uspavanu Hrvatsku i otvarati joj/nam nove perspektive. To ćemo činiti u suradnji s ekspertima za odgovarajuća područja, u javnim raspravama kao i u suradnji s nama srodnim strankama, nevladinim udrugama i sindikatima. Novim i drugačijim politikama i djelovanjima, reformama i promjenama okoštale državne i lokalne uprave, dogovorima i zagovaranjima, nastojat ćemo krčiti puteve ka bitno boljoj budućnosti.

Načela našeg djelovanja

Dosljednost

Želimo vratiti socijaldemokratske vrijednosti: slobode, jednakopravnosti, pravde i solidarnosti kao ishodišta našeg društvenog i političkog djelovanja. Te su naše vrijednosti svakodnevno ugrožene novim oblicima pritisaka  koji su prijetnja temeljima egzistencije i dostojanstva ljudi. Svako naše djelovanje bez temeljenja na vrijednostima, ma kako se ponekad pragmatičnim i korisnim činilo, samo je podilaženje, manipulacija i zavođenje građana, koje se percipira isključivo kao birače, a ne odgovorno političko djelovanje prema građanima. Bez dosljednosti nema ni političke vjerodostojnosti niti nas se ima po čemu prepoznati. Naše vrijednosti moramo svjedočiti dnevno i one moraju biti utkane u sve naše politike.

Uključivost

Okupljanje, suradnja i zajedničko, usmjereno djelovanje pojedinaca, članova, simpatizera i nečlanova  najvažnija je odrednica djelovanja „Socijaldemokrata“ i našeg izrastanja u istinsku lijevodemokratsku platformu. Ne možemo zastupati otvoreno društvo a da smo pri tome sami zatvoreni.  

Poštenje

Inzistiramo da socijaldemokratski političari i svi naši članovi budu osobno pošteni , da zastupaju, ali i prakticiraju skromnost, odmjerenost, dosljednost i odgovornost. Važno je pokazati i dokazati da društvene dužnosti i vlast ne koristimo za osobne probitke i da o javnom dobru, poštenju, solidarnosti, ne brinemo samo deklarativno, već djelatno pokazujemo u svim prigodama.

Odgovornost

„Socijaldemokrati“ će biti predvodnici uvođenja novih odnosa u društvu i politici,  poticanjem suradnje nasuprot sukobu; integriranja nasuprot dezintegraciji; konstruktivnosti nasuprot destrukciji; djelovanja nasuprot verbalizmu; okupljanju i uključivanju nasuprot isključivanju; okrenutosti budućnosti nasuprot uronjenosti u prošlost; tolerancije nasuprot isključivosti, sučeljavanju ideja, politika i programa nasuprot sučeljavanju ljudi, poštovanja i uvažavanja nasuprot prezrivom omalovažavanju i osobnom diskvalificiranju….

Obzirnost

Aktivno, pojedinačno i grupno zauzimanje za slabije i potrebite, poštivanje različitosti među pojedincima i skupinama, socijalna obzirnost i spremnost na pomoć i suradnju slabijima i ugroženima trebaju biti temelj našeg djelovanja. Nove  ugroze prijete samoj egzistencijalnoj osnovi velikim skupinama ljudi. Novo siromaštvo, socijalne deprivacije i isključenost , nezaposlenost i radna nesigurnost u uvjetima rasta nejednakosti i pomanjkanja solidarnosti zahtijevaju od nas socijaldemokrata nove odgovore. Biti ćemo dio europske ljevice koja traži uspostavu novih oblika zaštite i socijalne sigurnosti za sve koji su se našli u stanju socijalne ugroženosti kao žrtve globalnih neravnoteža i slabljenja uloge socijalne države. 

Ključna područja ciljeva

  • Podizanje kvalitete života i osobnog standarda svih građana
  • Zaštita prirodnog okoliša i kulturne baštine
  • Izgradnja društva i jačanje društvenog povjerenja
  • Izgradnja države kao efikasne, održive, pouzdane i pravedne organizacije